Глобалните промени почнуваат локално

1050

ЧЛЕНОВИ

860

едукативни предавања

240

патувања и екскурзии

Едукативни предавања

Едукативните предавања се основна форма на пренос на знаењето и искуството меѓу предавачите и членовите. Предавањата се одржуваат секој петок со почеток во 18ч. по летно сметање на времето и 17ч. по зимско сметање на времето, на Филозофскиот факултет Скопје.

Патувања и екскурзии

Патувањата и екскурзиите се дополнителна мотивација за прошетка и социјализација на членовите, како и запознавање и истражување на нови места. Универзитетот особено внимание обврнува на посета на локации кои се од посебен историски, културен, уметнички, национален и мултинационален интерес, со цел збогатување на програмата.

Курсеви

Универзитетот постојано ги следи новите трендови и напредокот на технологијата. Од тие причини а и поради следење на иновациите во ИТ технологијата, Универзитетот организиран курсеви за користење на компјутери по основно и напредно ниво, како и курсеви за користење на мобилни и таблети. Исто така се организираат и други дејности, односно курсеви по литература, креативно пишување, уметничко цртање, грнчарство, готвење и други согласно годишната програма на Универзитетот.

Запознајте ги нашите членови

Посетете не на нашите едукативни предавања, кои се одржуваат секој петок на Филозофскиот факултет-Скопје, и дознајте повеќе за нашите активности.

This website is created with Website Builder - Ucraft
i want a website like this
Ucraft is a free website builder that provides web designers, marketers and business owners with a set of web design tools to start their next awesome project in minutes. No coding or designer skills needed. Go to Ucraft